Ohjelma

Lakeus Kokkaa -tapahtuman ohjelma 14.5.2024

klo 13.00 Tietoisku: Kasvisruoka ja kasviproteiinit ruokapalveluissa - KasvisPro 

kasvispro tunnus vaaka2 

Ruokapalveluiden ammattilainen, kaipaatko tuoretta tietoa kasvisruoasta? 

KasvisPro-koulutusaineisto tarjoaa tietoa ja käytännön esimerkkejä kasvisruosta, kasviproteiinien käytöstä sekä kasvisruoan hyväksyttävyyden edistämisestä. Aineisto jakautuu kolmeen teemaan: Kasvisruokailun ABC, Kestävää kasvisruokaa maukkaasti ja Kiinnostava kasvisruoka, ja se sisältää lyhyitä videoita asiantuntijoilta ja ruokapalveluista, tehtäviä, reseptipankin sekä kehittämissuunnitelmapohjan oman toimipaikan kasvisruokatarjonnan kehittämiseen. 

KasvisPro-aineisto maksutonta ja vapaasti saatavilla osoitteesta: xamk.fi/kasvispro

Aineisto on tuotettu Kasvisruoka ja -proteiinit – KasvisPro-koulutushankkeessa (1.1.2023–31.8.2024), jota Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteuttaa yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Savon koulutuskuntayhtymän sekä Ammattikeittiöosaajat ry:n kanssa.

KasvisPro-hanke saa Ruokaviraston myöntämää rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön ruokaketjun toiminnan edistämisen rahastosta.

logorimpsu korjattu3

klo 13.15 Tietoisku: Wasteless Food Services in Finland -hanke

Kuva1 

Wasteless Food Services in Finland -hankkeessa on julkaistu opas ruokapalveluille ruokahävikin hallintaan ja vähentämiseen. 

Hankkeen tavoitteena oli löytää hyviä käytänteitä seurata ja vähentää elintarvikejätettä sekä ruokahävikkiä erityyppisissä ruokapalveluissa. Hankkeessa mukana olevien ruokapalveluiden yhteistyön kautta hankkeessa kerätystä tiedosta rakentui opas, joka on julkaistu verkossa helmikuussa 2024. 

Opas sisältää neljä teemaa; mittaaminen, kehittäminen, viestintä ja tiedolla johtaminen. Opas on suunnattu erityisesti ruokapalveluiden esihenkilöille, jotka voivat käyttää hyvien käytänteiden askelia ja lisäaineistoa hävikin hallinnan keinoihin perehtymiseen, perehdyttämiseen, nykytilan hahmottamiseen ja kehittämisen suunnitteluun. 

opaslogot

klo 13.30 Tietoisku: Kestävä digitaalinen kaksoissiirtymä - kohti digitaalisia ratkaisuja 

kestava digitaalinen kaksoissiirtyma banneri2 

Syksyllä -23 toteutettiin Digimittari- kartoitus, jossa tutkittiin esimerkiksi yritysten investointivalmiuksia digitaalisiin ratkaisuihin, täydennyskoulutustarpeita, sekä käytössä olevia digitaalisia palveluita ja ratkaisuja. Puheenvuoron aikana käydään läpi kartoituksen tärkeimpiä tuloksia.

Kestävän kaksoissiirtymä- hankkeen toimenpiteet vahvistavat Seinäjoen kaupunkiekosysteemin kehittymistä toiminnalliseksi ympäristöksi kokeiluille ja innovaatioille. Tavoitteena on sopeuttaa alueen ruokajärjestelmä kestäviin ja digitaalisiin mahdollisuuksiin kohti kestävämpää ja vastuullisempaa ruokajärjestelmää. Tiedon välittäminen erilaisten pilottien, tapahtumien ja koulutusten kautta sekä alueen nykyisen digitaalisen ja teknologisen tason tutkiminen jakavat projektin neljään eri työpakettiin. Projektin toimenpiteitä voivat hyödyntää kansalaiset, yritykset, tutkimusorganisaatiot ja kolmas sektori.

Hanke on Euroopan unionin ja Seinäjoen ekosysteemisopimuksen osarahoittama. Hankkeen kokonaisbudjetti on 217 011 €. Lue lisää.

 Logonauha kestava digitaalinen kaksoissiirtyma

klo 13.45 Tietoisku: HIGHFIVE

highfive logo

Hankkeen tarkoituksena on vastata elintarvikesektorin yritysten konkreettisiin haasteisiin nykyisissä maailmanlaajuisissa arvoketjuissa ja tukea niitä kehittämään innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja, jotka johtavat kestävämpään, joustavampaan ja kannattavampaan maatalouden ja elintarviketeollisuuden toimintaan Euroopassa.

 

klo 14.00-16.00 Food Business Challenge -ideakilpailun finaali

FBCwp

Jo seitsemättä kertaa järjestettävässä Food Business Challenge -kilpailussa etsitään ruoka-alalle uusia innovaatioita ja liikeideoita kaikille ruokaketjun osa-alueille. Kilpailussa on kaksi sarjaa: ideasarja, jossa haetaan korkealentoisuutta ja rohkeaa muutosta, sekä startup-sarja, jossa painottuvat liiketoimintamahdollisuudet ja toteutettavuus.

Food Business Challenge -kilpailun tavoitteena on edistää ja nostaa esille uusia ideoita ja uutta liiketoimintaa ruoka-alalle. Kilpailussa huomioidaan koko ruokasektori alkutuotannosta aina kuluttajien lautaselle asti. Kilpailu on suunnattu suomalaisissa toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville sekä korkeakouluissa opiskeleville aina ammattikorkeakoulusta yliopistoon. Kilpailun teemana on kestävät ruokaratkaisut.

Startup-sarjan finalistit:
Goats in the tree | Erika Lahtonen (XAMK)
Ravintola-alan kestävyystiekartta | Saana Kunnas (HAMK), Kaisa Palma (HAMK)
Ideasarjan finalistit:
Karabou | Maria Heino (HAMK), Noora Komulainen (HAMK), Tomi Rantonen (HAMK)
Jauhemainen plasmaisolaatti | Henna Yli-Kyyny (SeAMK)
Visiopakkaus | Marianne Valola (LAB), Elli Tervala (JYU)

Kilpailun tuomaristo:
Anu Saranpää, Atria
Henni Välimaa, Seinäjoki Congress
Ilkka Latomäki, SeAMK
Leena Viitaharju, Ruralia-instituutti Helsingin yliopisto
Lauri Reuter, Nordic Foodtech VC

Lue kilpailusta lisää.